Koting d.o.o. - proizvodnja plastenika i multitunela

Garnitura

 
Uzgoj rajčice
Uzgoj paprike
Uzgoj cvijeća
Vertikalni uzgoj jagoda
Uzgoj salate